POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
www.danmar.biz

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla P.P.H.U.”DANMAR” MARIAN ROGALIŃSKI szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisuwww.danmar.biz mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności.P.P.H.U.”DANMAR” MARIAN ROGALIŃSKIjako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowegowww.danmar.biz lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisiewww.danmar.biz jest P.P.H.U.”DANMAR” MARIAN ROGALIŃSKI, 1 Maja 9a 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP 7270000367,(dalej jako „Administrator”.)

I. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika a ochrona danych osobowych
1. Korzystanie z Serwisuwww.danmar.biz jest anonimowe i nie wymaga rejestracji

Użytkownika, ani przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu jakichkolwiek danych umożliwiających Administratorowi identyfikację Użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 1. Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wyłącznie przeglądanie treści opublikowanych w Serwisie. Administrator nie udostępnia w ramach Serwisu funkcjonalności pozwalających na bezpośrednie udostępnienie przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych. Jednakże Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe poprzez kontakt z Administratorem w wykorzystaniem podanych w Serwisie danych kontaktowych Administratora (adresu e-mail, adresu pocztowego, telefonu) lub poprzez nawiązanie relacji handlowej (zawarcie umowy).
 2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

II. Pliki „cookies”

 1. Administrator Serwisu informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniukońcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
  1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, aurządzeniem końcowym Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu idostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
  4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich strukturyi zawartości;
  5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowychoptymalnie dostosowanych do jego preferencji.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.„Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika

wyłącznie za jego zgodą.

 1. Administrator Serwisu informuje, że:
  1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” wurządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
  2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność wyświetlania informacji dostępnych w Serwisie.
 2. Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców lub partnerów biznesowych.
 3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację przez Administratora Serwisu tożsamości Użytkownika.
 4. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator Serwisu.

III. Zmiany Polityki prywatności
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

IV. Informacje kontaktowe
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych:P.P.H.U.”DANMAR” MARIAN ROGALIŃSKI, 1 Maja 9a 95-050 Konstantynów Łódzki,z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: marian-rogalinski@wp.pl.

Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: 1 Maja 9a 95-050 Konstantynów Łódzki.