POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
www.danmar.biz

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla P.P.H.U.”DANMAR” MARIAN ROGALIŃSKI szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisuwww.danmar.biz mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności.P.P.H.U.”DANMAR” MARIAN ROGALIŃSKIjako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowegowww.danmar.biz lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisiewww.danmar.biz jest P.P.H.U.”DANMAR” MARIAN ROGALIŃSKI, 1 Maja 9a 95-050 Konstantynów Łódzki, NIP 7270000367,(dalej jako „Administrator”.)

I. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika a ochrona danych osobowych

1. Korzystanie z Serwisuwww.danmar.biz jest anonimowe i nie wymaga rejestracji

Użytkownika, ani przekazywania przez niego w trakcie korzystania z Serwisu jakichkolwiek danych umożliwiających Administratorowi identyfikację Użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wyłącznie przeglądanie treści opublikowanych w Serwisie. Administrator nie udostępnia w ramach Serwisu funkcjonalności pozwalających na bezpośrednie udostępnienie przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych. Jednakże Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe poprzez kontakt z Administratorem w wykorzystaniem podanych w Serwisie danych kontaktowych Administratora (adresu e-mail, adresu pocztowego, telefonu) lub poprzez nawiązanie relacji handlowej (zawarcie umowy).
Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji i oceny respektowania zasad korzystania z Serwisu. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

II. Pliki „cookies”

1. Administrator Serwisu informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniukońcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
 - utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, aurządzeniem końcowym Użytkownika;
 - optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu idostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
 - zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
 - zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich strukturyi zawartości;
 - wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowychoptymalnie dostosowanych do jego preferencji.
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.„Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
wyłącznie za jego zgodą.

Administrator Serwisu informuje, że:
1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” wurządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.

2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność wyświetlania informacji dostępnych w Serwisie.

 - Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców lub partnerów biznesowych.
 - Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację przez Administratora Serwisu tożsamości Użytkownika.
 - Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator Serwisu.

III. Zmiany Polityki prywatności
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

IV. Informacje kontaktowe
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych:P.P.H.U.”DANMAR” MARIAN ROGALIŃSKI, 1 Maja 9a 95-050 Konstantynów Łódzki,z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: 1 Maja 9a 95-050 Konstantynów Łódzki.